Προστασία προσωπικών δεδομένων

Our website address is: https://www.varonipsychologist.com.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

H ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «Βαρώνη Αντωνία Ε.» αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ασφάλεια και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/πελατών. Επισημαίνεται ότι ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ορίζονται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (2016/679/ΕΕ – ΓΚΠΔ) κάθε πληροφορία με την οποία μπορεί να ταυτοποιηθεί άμεσα ή έμμεσα ένα φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Τέτοια δεδομένα αποτελούν ενδεικτικά το όνομα, το επώνυμο, η ηλικία, η διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός φορολογικού μητρώου, αναγνωριστικά στοιχεία εξοπλισμού ή τερματικών συσκευών, ιστορικό διαδικτυακών αναζητήσεων κ.α. Πληροφορίες που αφορούν νομικά πρόσωπα και ομάδες προσώπων ή πληροφορίες στατιστικού χαρακτήρα, από τις οποίες δεν είναι δυνατή η αναγωγή σε προσδιορισμένο ή προσδιορίσιμο φυσικό πρόσωπο, δεν εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι απολύτως συμβατή με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΕΕ/2016/679) και την ελληνική νομοθεσία και αποσκοπεί στο να σας ενημερώσει σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται κατά την επίσκεψή σας στο ιστότοπό μας. Διευκρινίζεται πως η επιχείρησή μας μπορεί να τροποποιήσει την παρούσα πολιτική, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Προς τούτο κρίνεται αναγκαία η ανάγνωση, κατανόηση και αποδοχή εκ μέρους σας της εν λόγω πολιτικής πριν την οποιαδήποτε γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων. Είναι δε σημαντικό για εμάς να επικαιροποιούμε και να ελέγχουμε την ακρίβεια των δεδομένων, πράγμα το οποίο θέτει την υποχρέωση για τους επισκέπτες/πελάτες να μας ενημερώνουν για την οποιαδήποτε αλλαγή αυτών. Με την πλοήγηση και χρήση του παρόντος ιστότοπου, οι επισκέπτες/πελάτες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα ΑΠΟΔΕΧΘΕΙ την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των όρων χρήσης της ιστοσελίδας μας.

 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ.

1.1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας δεν είστε υποχρεωμένοι να μας παρέχετε προσωπικές σας πληροφορίες, παρά μόνον αν εσείς επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή/και να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα μας. Σε αυτή την περίπτωση, όπως και στις δια ζώσης ή ηλεκτρονικές συναλλαγές, επεξεργαζόμαστε, δηλαδή συλλέγουμε και αποθηκεύουμε, μόνο τα αναγκαία εκείνα προσωπικά σας στοιχεία (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας, e-mail, ΑΦΜ, στοιχεία χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών και κωδικών ασφαλείας αυτών, ΙΒΑΝ ή/και αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, IP address) που θα μας επιτρέψουν με ασφάλεια να σας παράσχουμε κάθε επιθυμητή πληροφόρηση καθώς και να εκτελέσουμε την οποιαδήποτε παραγγελία σας.
1.2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ “ΝEWSLETTER”: Για τον σκοπό της αποστολής ενημερωτικών δελτίων (newsletters) απαιτείται αφενός η εγγραφή του επισκέπτη/πελάτη στην υπηρεσία της ιστοσελίδας μας με την καταχώριση της οικείας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αφετέρου η ενεργητική αποδοχή των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, βάσει της οποίας ο επισκέπτης/πελάτης παρέχει ρητώς τη συγκατάθεση του αναφορικά με τη δυνατότητά μας να του αποστέλουμε ενημερωτικά δελτία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σημειώνεται ότι η συγκατάθεση αυτή είναι ανά πάση στιγμή ανακλητή. Η ανάκληση αυτή μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε πρόσφορο για τον επισκέπτη/πελάτη τρόπο (ταχυδρομική επιστολή, e-mail, τηλεφωνική ειδοποίηση κ.α.).
1.3. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ: H επιχείρησή μας διαθέτει επίσης σελίδες σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το FACEBOOK και το INSTAGRAM. Στις σελίδες αυτές υπάρχει η δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων προς την επιχείρησή μας με σκοπό την ενημέρωση του πελάτη αλλά ακόμη και την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την αγορά παροχής υπηρεσιών. Στην περίπτωση που ο διαχειριστής της εκάστοτε σελίδας λάβει μηνύματα που εμπεριέχουν προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων, όπως λ.χ. το όνομα, το επώνυμο και τον τηλεφωνικό αριθμό του πελάτη, αυτά είναι απολύτως εμπιστευτικά και η χρήση τους εξυπηρετεί αποκλειστικά τους σκοπούς της επικοινωνίας και της βέλτιστης διεκπεραίωσης των συναλλαγών.

1.4. COOKIES: Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή σας κατά την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο. Σκοπός τους είναι να ειδοποιούν τον ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης για την προηγούμενη δραστηριότητά του. Στον ιστότοπό μας ενδέχεται να υπάρχουν οι εξής διαφορετικοί τύποι αυτών των αρχείων κειμένου:
• Cookies Λειτουργικότητας: Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών της ιστοσελίδας. Αυτά τα cookies δεν συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες, με ενδεχόμενη εξαίρεση την «ΙP address».
• Cookies Στατιστικών: Μετρούν την επισκεψιμότητα των χρηστών και βοηθούν τους διαχειριστές της σελίδας μας να βελτιώνουν το περιεχόμενο του ιστότοπου. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες με τις οποίες θα μπορούσε να αναγνωριστεί η ταυτότητά του επισκέπτη.
• Cookies Τρίτων: Είμαστε συμβεβλημένοι με κάποιους προμηθευτές που επίσης τοποθετούν cookies στην συσκευή σας για λογαριασμό μας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο προκειμένου να μπορούν να μας παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Όταν επισκέπτεστε τον παρόντα ιστότοπο είναι δυνατόν να λάμβάνετε cookies από ιστότοπους τρίτων. Στην περίπτωση αυτή, η IP address των επισκεπτών δεν είναι απόρρητη.

 1. ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται από εμάς ως εξής:
• Είτε μέσω απευθείας (δια ζώσης) συναλλαγής με την επιχείρησή μας,
• Είτε μέσω των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook & Instagram), στις περιπτώσεις της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αγορά παροχής υπηρεσιών ή/και της απλής επικοινωνίας με την επιχείρησή μας,
• Είτε με την εγγραφή σας στην υπηρεσία “Newsletter” ή την συμμετοχή σας σε τυχόν διαγωνισμούς της επιχείρησής μας,

• Είτε μέσω τηλεφωνικών ή ηλεκτρονικών παραγγελιών ή εκδήλωσης (προφορικώς ή γραπτώς) παραπόνων,
• Είτε, τέλος, με την άσκηση των δικαιωμάτων σας που απορρέουν από την παρούσα πολιτική, τους όρους χρήσης του ιστότοπου ή από το νόμο.

 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ
  Η παραπάνω επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επιτελείται πάντοτε στο πλαίσιο των αρχών του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Σας δηλώνουμε ότι επεξεργαζόμαστε τα απολύτως αναγκαία δεδομένα προκειμένου να ικανοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες σας. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας εξυπηρετεί τον σκοπό της σύναψης σύμβασης με την επιχείρησή μας καθώς και την βέλτιστη πλοήγηση σας στην ιστοσελίδα μας βάσει των προσωπικών σας προτιμήσεων.
 2. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ
  Η επιχείρησή μας δύναται να διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες, εκτός Ε.Ε., εφόσον:

• διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την τρίτη χώρα ή
• έχουν παρασχεθεί κατάλληλες εγγυήσεις για την επεξεργασία τους από τον αποδέκτη, με βάση το νόμο.
Εάν καμία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις δεν ισχύει, διαβίβαση μπορεί να γίνει εφόσον:
• έχετε παράσχει στην επιχείρησή μας την προς τούτο ρητή συγκατάθεσή σας ή

• η διαβίβαση απαιτείται για την εκτέλεση σύμβασής σας με την επιχείρησή μας,

• η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση ή άσκηση νομικών αξιώσεων ή την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας.

 1. ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ
  Σε περίπτωση που συνήψατε σύμβαση με την επιχείρησή μας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται καθ’όλη τη διάρκεια αυτής. Μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης η επιχείρησή μας δύναται κατ’αρχήν να τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για δύο έτη, εκτός εάν τυχόν ο λόγος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων συνδέεται από το νόμο με μεγαλύτερο όριο παραγραφής. Εάν μέχρι τη λήξη των δύο ετών βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες με την επιχείρησή μας ή οποιαδήποτε άλλη συνδεδεμένη επιχείρηση ή εταιρεία, που σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα, ο εν λόγω χρόνος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων θα παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. Εάν δεν έχετε συνάψει σύμβαση με την επιχείρησή μας, όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αφορά παροχής υπηρεσιών και εν συνεχεία ματαίωσης αυτής, τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται την ίδια στιγμή. Σε περίπτωση που προβλέπεται μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος τήρησης των δεδομένων σας από τον νόμο, ο ανωτέρω χρόνος τήρησης των δεδομένων θα μειώνεται ή θα αυξάνεται ανάλογα. Τα έγγραφα τα οποία φέρουν την υπογραφή σας και στα οποία έχουν καταχωρηθεί προσωπικά σας δεδομένα δύνανται να τηρούνται και σε ηλεκτρονική/ψηφιακή μορφή με τους ίδιους ως άνω χρονικούς περιορισμούς.
 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
  Ως «υπεύθυνος επεξεργασίας» των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τις ανάγκες λειτουργίας της παρούσας ιστοσελίδας είναι η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «Βαρώνη Αντωνία Ε.», με έδρα το Χαλάνδρι. Η επιχείρησή μας βρίσκεται στην οδό Ελ Αλαμέιν 21 στο Χαλάνδρι (Τ.Κ. 152 33). Για οποιοδήποτε ερώτημα προκύψει αναφορικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή εάν πιστεύετε ότι υπάρχουν ασάφειες και ασυμβατότητες της πολιτικής αυτής, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με την επιχείρησή μας (βλ. Όρους Χρήσης, «Επικοινωνία»).
 3. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ
  Με τον Γενικό Κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
  •Δικαίωμα πρόσβασης: Να γνωρίζετε εάν και κατά πόσο τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται οποιασδήποτε μορφής επεξεργασία, και ειδικότερα τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, τους αποδέκτες των δεδομένων σας εντός και εκτός Ε.Ε., το χρονικό διάστημα για το οποίο τηρούμε τα δεδομένα σας καθώς και την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων (άρθρο 15 ΓΚΠΔ).
  •Δικαίωμα διόρθωσης: Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (άρθρο 16 ΓΚΠΔ).
  •Δικαίωμα περιορισμού: Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 ΓΚΠΔ. Σημειώνεται πάντως πως η επιχείρησή μας έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημά σας για περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη των νομίμων δικαιωμάτων μας ή την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας.
  •Δικαίωμα εναντίωσης: Να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε (άρθρο 21 ΓΚΠΔ), εκτός εάν αποδείξουμε ότι υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία των δεδομένων σας ή η διατήρησή τους είναι αναγκαία για την άσκηση των νομικών μας αξιώσεων.
  •Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»): Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 ΓΚΠΔ. Επισημαίνεται ότι η επιχείρησή μας έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημά σας για διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη των νομίμων δικαιωμάτων μας ή την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας.
  •Δικαίωμα στη φορητότητα: Να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας από την επιχείρησή μας σε οποιονδήποτε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (άρθρο 20 ΓΚΠΔ). Επισημαίνεται πως το δικαίωμα στη φορητότητα δεν συνεπάγεται και τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.
  • Δικαίωμα καταγγελίας: Να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο.
  Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα στον «υπεύθυνο επεξεργασίας». Η επιχείρηση σεβόμενη απολύτως τα δικαιώματά σας, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η επιχείρησή μας, σε κάθε περίπτωση, θα σας ενημερώσει για την τυχόν παράταση της προθεσμίας απάντησης εντός τριάντα (30) ημερών. Η άσκηση των δικαιωμάτων σας δεν απαιτεί κανένα κόστος. Σε περίπτωση, ωστόσο, που τα αιτήματα των επισκεπτών/πελατών είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, έχουμε το δικαίωμα είτε να επιβάλουμε στον επισκέπτη/πελάτη την καταβολή εύλογου τέλους, ενημερώνοντάς τον σχετικά, είτε να αρνηθούμε να ανταποκριθούμε στο αίτημά/στα αιτήματά του.
 4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε στο πλαίσιο της λειτουργίας του ιστότοπου είναι τα απολύτως απαραίτητα για τους σκοπούς της επικοινωνίας μαζί σας. Είναι απολύτως εμπιστευτικά και τηρούνται μόνο για τους παραπάνω σκοπούς. Πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα έχουν οι υπάλληλοί μας και οι τυχόν εκτελούντες την επεξεργασία συνεργάτες μας οι οποίοι όμως έχουν δεσμευθεί για την τήρηση εχεμύθειας. Επιπλέον, διαθέτουμε επαρκή συστήματα ασφαλείας και λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν παραβίαση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων (διαρροή, αποκάλυψη, πρόσβαση από μη δικαιούμενα πρόσωπα) από τα συστήματά μας.